Liedtssite

EVA vzw zal samen met de Community Land Trust Brussel, Baïta en Aksent  een kleinschalig intergenerationeel wooninitiatief realiseren, het project kreeg de naam  “Liedtssite“, omdat het initiatief  ondergebracht wordt in het Aksent gebouw in de Liedtsstraat te Schaarbeek.

Het project heeft de  bedoeling om een alternatief aan te reiken voor die senioren die kwetsbare eigenaar zijn. Zij zijn kwetsbare eigenaar omdat hun  eigen woning  helemaal niet meer aangepast is aan de veranderende behoefte van de senior, de woning is te groot geworden, de energiekosten lopen te hoog op of de senior heeft niet meer de kracht of de middelen om structurele aanpassingen te laten uitvoeren aan de eigen woning.  4 aangepaste flats voor senioren worden voorzien in de Liedtssite en 2 flats voor jongeren, die als niet begeleide minderjarige in België aankwamen en begeleid worden door Minor N’Dhako.  Senioren en jongeren  hebben elk een afzonderlijke wooneenheid en maken samen een solidaire leefomgeving.

Om dat project te kunnen realiseren werd de vzw Liedtssite opgericht.

De realisatie van het intergenerationeel wonen wordt financieel ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Liedtssite schematisch