Solidaire buurt

EVA is de motor van het project solidaire buurt – quartier solidaire.  Zij bouwt een solidair netwerk uit. Dat netwerk  versterkt het persoonlijk netwerk van mensen en draagt bij tot een hogere levenskwaliteit. De campagne “Bienvenue au quartier du bonjour” is een eerste stap om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.   In een volgende fase willen we solidariteit tussen buren tonen, faciliteren en aanmoedigen via een “levend platform” van sleutelfiguren, buurtbewoners en sociale organisaties.

Een potje extra koken en naar een oudere dame brengen, een boodschap doen voor iemand die slecht te been is, iemands vuilzakken buitenzetten, een brief uitleggen aan een anderstalige buur, samen tv kijken,…  Je hoeft niet te geven om te krijgen, en wie denkt niets nodig te hebben, laat zich ongetwijfeld verrassen door een dankbare buur.

Dit project (informele buurtzorg) sluit aan de Zorgproeftuinen Vlaanderen, meer specifiek de zorgproeftuin Actief Zorgzame buurt, dat ondersteund wordt door het Instituut voor Wetenschap en technologie. In het platform werkt Brussel samen met Antwerpen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, de Stad Antwerpen, het Zorgbedrijf Antwerpen maken samen met Cubigo/Aristeco en DVK deel uit van de zorgproeftuin.