Entour-âge Noord

Inspirerend en innovatief wonen en werken

EVA werkt met  verschillende partners samen om nieuwe kleinschalige modellen van wonen voor senioren te bedenken waar senioren actor zijn en zich zorgzaam omringd voelen. Daarom gaan we ook op zoek naar welke nieuwe zorgberoepen dat kunnen faciliteren. Het Social Designtraject dat ondersteund werd door Namahn werd gevoed door tal van individuele gesprekken met senioren, mantelzorgers en buurtbewoners.

Social Designtraject Entoruage Noord – EVA vzw

Samen met  beleidsverantwoordelijken en mensen actief in de huisvestingssector gingen zij creatief aan de slag om inspirerende woonmodellen te bedenken waarin zij zich herkennen en zich kunnen thuis voelen.

Door nieuwe modellen van wonen te bedenken  en voor te bereiden worden ook nieuwe zorgberoepen gedetecteerd en wordt vorm gegeven aan het solidair wonen vorm kan krijgen.

De partners in de uitvoering van dit project zijn : Community Land Trust Brussel, Maison BILOBA Huis, Aksent, Genderatwork en Triodos.

VUB faculteit Agogische wetenschappen  en het Kenniscentrum Woonzorg werken eveneens mee aan dit traject.

Dit project wordt ondersteund door InnovIris, en sluit aan bij de Zorgproeftuinen.

 

Dit project werd in een uitgebreide publicatie gegoten:

Oud worden in de grootstad

Vieillir dans la grande ville

Wetenschappelijk rapport Entour-âge Noord

 

Ideation01claudine namahn