De Baobab

EVA vzw en vzw ELMER  willen samen samen met geïnteresseerde Brusselaars en ouders,  hun schouders zetten onder een vernieuwend project met een geïntegreerd opvoedingsaanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een stuurgroep komt op regelmatige basis samen  en gaat op zoek naar opportuniteiten.

Voorlopig kunnen we hier alleen maar van dromen en op zoek gaan naar een geschikte locatie en financiering.  Maar ooit zetten we De Baobab echt in de startblokken.

De doelstelling is deze kinderen binnen de grootstedelijke context van Brussel optimaal voor te bereiden op de lagere school.

Binnen dit project willen we praktijk uitbouwen met aandacht voor :

  • Kwaliteitsvol opvoedingsaanbod  van 0 tot 12 jaar v
  • Aandacht en respect voor diversiteit en eigenheid ;
  • Welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen, in een stimulerende, leerrijke omgeving;
  • Ervaringsgerichte benadering, met nadruk op de ontwikkeling van zelfstandigheid;
  • Taalontwikkeling, als voorbereiding naar het Nederlandstalig basisonderwijs, met aandacht en respect voor de eigen taal;
  • Brede school-gedachte  : de doorgaande lijn van babyleeftijd tot schoolleeftijd, ouders als partners in de opvoeding, de ouderbetrokkenheid en participatie in een laagdrempelige context;
  • Netwerking en samenwerking met buurt en regio.

Dit willen we graag realiseren  binnen de context van een tweevoudig tewerkstellingstraject. Dit tewerkstellingstraject zal de unieke karakteristiek hebben dat het opvoedend en onderwijzend personeel gerekruteerd wordt uit de Brusselse populatie.  Elmer bewijst reeds dat dit kan en dat deze manier van werken grote effecten heeft op vlak van de betrokkenheid van  de gezinnen en van de medewerkers. 

 

2016-06-01 BRUZZ pagina 3  De Baobab ” Buurtmoeders opleiden tot kleuterjuf”.