De Baobab

 

Vanaf  1 september 2018  staan een aantal leerkrachten in opleiding voor de klas in een paar Brusselse kleuterscholen die ijveren voor een krachtig onderwijs dat nauw aansluit bij de leefwereld van de  kinderen en hen maximale ontwikkelingskansen biedt ongeacht hun achtergrond.  De leerkrachten in opleiding zijn tewerkgesteld via een tijdelijke tewerkstelling in afwachting  dat zij hun diploma als leerkracht kleuteronderwijs behalen.  Om dat diploma te behalen volgen zij een aangepast leertraject dat door de Brusselse Lerarenopleidingen kleuter op maat uitgewerkt is. Dat is kort gezegd waar het bij BAOBAB over gaat.

Om dat initiatief te realiseren werkt EVA vzw  in partnerschap samen met het Onderwijscentrum Brussel, Brusselse lerarenopleidingen kleuter, Huis van het Nederlands en een aantal Brusselse Nederlandstalige basisscholen.

Het initiatief wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie onderwijs en opleiding.

 

2017-10-09 Functieprofiel BaoBab