Werk maken van wonen


We zetten ons in om de huisvesting van Brusselaars te verbeteren, zodat ze comfortabeler, frisser, veiliger en met minder energiekosten kunnen genieten van hun woning. Wij klussen voor Brusselaars en met Brusselaars aan zeer democratische prijzen

Dit doen we met een equipe van zeer verschillende origine en met zeer verschillende achtergronden, waarvan de verbindende factor is dat ze allen uit een situatie van langdurige werkloosheid komen. De ervaren klusmedewerkers ondersteunen hen en leren hen goede klusmannen te worden. Daarnaast voorzien we zowel interne als externe opleiding en begeleiden we hen zo goed mogelijk naar werk en/of een opleiding na afloop van hun periode bij Bricoteam.

Het Bricoteam is actief in het  duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang

en werken samen met

 • het OCMW van Koekelberg ivm energiescans
 • het OCMW van Vorst ivm plaatsing van energiebesparende maatregelen
 • Renovas
 • de gemeente Koekelberg
 • de gemeente Schaarbeek
 • de dienst Begeleid wonen
 • het Centrum Algemeen Welzijnswerk
 • de Dienstencentra De Zeyp, Aksent, De Harmonie, De Boei, Anker, De Kaai, Ellips, Kosmos
 • het Kenniscentrum Woonzorg Brussel in het kader van het Steunpunt Woningaanpassing
 • de OCMW’s van Schaarbeek, Koekelberg,  Vorst, Sint Joost en Beersel
 • de organisatie Jeunes Schaerbeekois au Travail (JST)
 • en verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.

Bent u klant of wenst u klant te worden of kent u iemand met een klusvraag of wil u graag meer informatie, klik dan hier.